Biuro rachunkowe

Jesteśmy wykwalifikowanym, doświadczonym i niezawodnym zespołem księgowym,
którego głównym celem jest troska o interesy naszych klientów.

Sprawozdawczość księgowa

Sprawozdawczość księgowa

Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków

Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie wynagrodzeniami

OFERUJEMY KOMPETENTNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ DLA…

Jednoosobowych działalności gospodarczych.

Organizacji pozarządowych, tj. zrzeszenia, stowarzyszenia, związki zawodowe i fundacje.

Spółek prawa handlowego.

CO WCHODZI W SKŁAD OBSŁUGI KSIĘGOWEJ?

Modernizacja planów kont oraz polityki rachunkowości,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o obowiązujący system prawny,

Prowadzenie rozrachunków, zobowiązań i należności wraz z miesięcznym uzgadnianiem kont księgowych,

Nadzorowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji środków trwałych,

Realizowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont, w celach podatkowych i bilansowych wraz z finalizacją miesięcznych odpisów amortyzacyjnych (według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

Biuro:

Al. Aleksandra Brucknera 24-26,
51-411, Wrocław

+48 502 914 496
biuro@udriverpartner.com